بخش بندی زبان انگلیسی

 •  بخش بندی دوره های زبان انگلیسی

دبارتمان زبان بامداد به منظور دستیابی به اهداف آموزشی خود وبر اساس استاندارد اروپا CRF  اقدام به بخش بندی دوره های زبان انگلیسی نموده است. در واقع بخش بندی کلیه دوره های آموزشی ارائه شده ،منطبق بر نیاز جامعه هدف در بخش آموزش کشورمی باشد. این بخش بندی که می تواند به نوعی بخش بندی بازار نیز باشد اقبال عمومی نسبت به دوره های این موسسه  را نشان دهد ضمنابه دانشپذیر کمک می نماید تا به صورت اجمالی درجریان کلیه دوره های زبان از سطوح مقدماتی تا عالی که در موسسه برگزار شده یا می شود  قرارگرفته و بتواند نسبت به انتخاب فعلی و یا احتمالی آینده دید روشنی داشته و کمتر دچار ابهام و سردر گمی گردد. لازم به ذکر است که تمامی دوره های درحال برگزاری دارای مجوز از وزارت علوم بوده و پس از موفقیت دانش پذیران  در آزمون پایان ترم ،گواهینامه مورد تایید وزارت علوم به صورت تجمیعی یا تفکیکی داده می شود.

 • بخش های زبان انگلیسی
 1. دوره های مهارتی و عمومی زبان انگلیسی
 2. دوره های زبان انگلیسی کسب و کار
 3. دوره های مهاجرت و تحصیل
 4. آزمون های بین المللی کمبریج
 5. آزمون های زبان انگلیسی دوره های دکترا
 • دوره های مهارتی و عمومی زبان انگلیسی
 1. دوره مکالمه فشرده C.C
 2. دوره های تکمیلی C.C+
 3. دوره زبان عمومی F.E
 4. کارگاه آوا شناسی و تلفظ لغات
 • دوره های زبان انگلیسی کسب و کار
 1. مهارت های عمومی شغلی
 2. مهارت های تخصصی حرفه ای
 3. زبان انگلیسی تجاری
 • دوره های آمادگی آزمون های بین الملی کمبریج
 1. دوره آمادگی آزمون E.T
 2. دوره آمادگی آزمون E.T
 3. دوره آمادگی آزمون C.E
 4. دوره آمادگی آزمون A.E
 5. دوره آمادگی آزمون P.E
 • آزمون زبان انگلیسی سراسری
 1. دوره آمادگی ازمون P.T
 2. دوره آمادگی ازمون S.R.T
 3. دوره آمادگی آزمون TOLIMO
0