بخش بندی سایر زبان ها

 • بخش بندی در سایر زبان ها

موسسه بامداد دانش با اخذ مجوز در حوزه زبانهای خارجی از وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری برای متقضیان زبان های غیر انگلیسی دوره برگزار نموده است.این آموزش ها در بعضی  از زبان ها به صورت گروهی و برای برخی از زبان ها که جامعه هدف کمتری از مشتریان بازار را تشکیل می دهند به صورت خصوصی تشکیل شده است. دبارتمان زبان بامداد به منظور دستیابی به اهداف آموزشی خود وبر اساس استاندارد اروپا CERF  اقدام به بخش بندی دوره های زبان غیرانگلیسی نموده است. در واقع بخش بندی کلیه دوره های آموزشی ارائه شده ،منطبق بر نیاز جامعه هدف در بخش آموزش کشورمی باشد. این بخش بندی که می تواند به نوعی بخش بندی بازار نیز باشد اقبال عمومی نسبت به دوره های این موسسه  را نشان دهد ضمنابه دانشپذیر کمک می نماید تا به صورت اجمالی درجریان کلیه دوره های زبان غیر انگلیسی  از سطوح مقدماتی تا عالی که در موسسه برگزار شده یا می شود  قرارگرفته و بتواند نسبت به انتخاب فعلی و یا احتمالی آینده دید روشنی داشته و کمتر دچار ابهام و سردر گمی گردد. لازم به ذکر است که تمامی دوره های درحال برگزاری دارای مجوز از وزارت علوم بوده و پس از موفقیت دانش پذیران  در آزمون پایان ترم ،گواهینامه مورد تایید وزارت علوم به صورت تجمیعی یا تفکیکی داده می شود.

 • بخش های زبان های غیرانگلیسی
 1. دوره های مهارتی و عمومی
 2. دوره های مهاجرت و تحصیل
 3. آزمون های بین المللی
 • نام زبان های غیر انگلیسی در بامداد
 1. زبان آلمانی
 2. زبان روسی
 3. زبان فرانسه
 4. زبان های عربی،ترکی،چینی و….. با توجه به درخواست سازمان ها یا اشخاص حقیقی یا حقوقی برگزار می گردد.
 • دوره های مهارتی و عمومی
 1. دوره های مهارتی کاربردی مکالمه در روسی ،آلمانی و فرانسه
 2. دوره های زبان عمومی بر اساس منابع و کتب آموزشی مطابق با استاندارد CERF
 3. دوره های آمادگی آزمون های مختص زبان های غیرانگلیسی ویژه مهاجرت و تحصیل
 • آزمون های مهم در زبان های غیرانگلیسی
 1. برگزاری دوره های جامع آموزش زبان آلمانی تحت سیستم Menschen مطابق بااستانداردهای آموزش اتحادیه اروپا
 2. برگزاری دوره های آمادگی آزمون های بین المللی STD1 در زبان آلمانیجهت اخذ ویزای پیوست به خانواده، STD2 و B1 جهت مهاجرت کار و زندگی،B2 جهت اخذ ویزای تحصیلی دانشگاهی و دوره های پیشرفته С1 و С2
 3.  برگزاری دوره های آمادگی آزمون های بین المللی ( TEF، DELF، TCF،   TEFAQ و DALF)  در زبان فرانسه جهت اخذ پذیرش تحصیلی و مهاجرت
 4. برگزاری دوره آمادگی آزمون پادفک همراه با آزمون و ارائه مدرک رسمی پادفک در زبان روسی
 5. برگزاری دوره آمادگی آزمون TORFL در زبان روسی

 

0