درباره ما

                                                موسسه آموزش عالی آزاد بامداد دانش                                             

 •  دربارهمؤسسه آموزش عالی آزاد بامداد دانش

مؤسسه آموزش عالی آزاد بامداد دانش با مجوز قطعی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور تحقق اهداف ذیل در زمینه آموزش عالی کاربردی و تخصصی کوتاه مدت در حوزه های زبان های خارجه، مدیریت و اقتصاد در سال ۱۳۸۶ تاسیس گردید.این مجموعه از طریق برنامه ریزی منسجم و آموزش های اصولی منطبق استانداردهای رایج دنیا و بهره گیری از اساتید مجرب و دانشگاهی سهم به سزایی در تحقق اهداف مؤسسات آموزش عالی کشور در حوزه آموزش برداشته است.

این مؤسسه با پشتوانه حمایتی و نظارتی بالاترین مرجع آموزش عالی کشور و به عنوان بخشی از زنجیره تامین آموزش با رویکردی مشتری محور تاثیرات مفیدی در ارتقای سطح کیفیت دانش این مرز و بوم داشته است.

 • اهداف کلان مؤسسات آموزش عالی آزاد
 1. کمک به ارتقای سطح دانش و فرهنگ در جامعه
 2. ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی
 3. تعمیم و توسعه آموزش عالی کاربردی و تخصصی کوتاه مدت
 4. کاهش تقاضای اجتماعی برای ورود به آموزش عالی رسمی
 5. ارائه آموزش های مداوم برای دانش آموختگان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی
 • رسالت سازمانی  بامداد دانش

بهبود و ارتقا سطح کیفی آموزش های کاربردی و تخصصی در سطوح عالی توسط

مؤسسه آموزش عالی آزاد بامداد دانش به عنوان بخشی از زنجیره تامین آموزش کشور

 • چشم انداز

این مجموعه با تلاش در جهت حفظ ارزشها در حیطه های آموزشی سعی در کسب

جایگاه های برتر در سطوح ملی و بین المللی در زمینه های آموزش را دارد

 • ارزش ها و مسئولیت های اجتماعی

بامداد دانش باور دارد که در حوزه خدمات آموزشی، فراتر از ایفای نقش در حیطه آموزش کشور، در زمینه های اجتماعی کوناگون نیز نسبت به اقشار مختلف این مرز و بوم، مسئولیت دارد و در این راستا براساس استاندارد ایزو ۲۶۰۰۰ خود را ملزم به اجرای آن می داند:

 1. ایجاد تسهیلات مالی مانند تخفیف و تقسیط برای اقشار کم بضاعت از نظر مالی
 2.  توجه ویژه به محیط زیست و تلاشدر جهت ارتقای سطح دانش جامعه
 3. در زمینه حفاظت از منابع طبیعی و استفاده از فناوری های روز جهت حذف استفاده از کاغذ
 4. مشارکت در فعالیت های عام المنفعه و همچنین

فعالیت های حمایتی خیریه در زمان حوادث غیر مترقبه مانند زلزله، سیل و … در سطح کشور

 •  ارزش های محوری:
 1. ایجاد خلاقیت و نوآوری در زمینه ارائه خدمات آموزشی
 2. حفظ کیفیت بالای آموزش از طریق پایش خدمات
 3. هم افزایی در رقابت سالم با مؤسسات همکار
 4. توسعه فرهنگ یادگیری، بهبود مستمر، کار گروهی و مشارکت جمعی
 5. ایجاد ارزش افزوده در آموزش های ارائه شده تضمین کیفیت فرایندهای آموزشی، محصولات و مشتری مداری

 

 • خط مشی آموزش

 موسسه بامداد  تمایل دارد در راستای توانمندسازی ، توسعه کیفی نیروی انسانی  و اطمینان از آگاهی کارکنان ومدرسان از اهداف کلان آموزشی موسسه، در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه و با اعتقاد به ترویج و بالندگی

آموزش و تأثیر آن در رشد و ارتقا سطح علمی دانش  کشورو همچنین سر لوحه

قرار دادن مشتری مداری ازطریق تامین خواسته ها ورضایت و اعتماد مشتریان ,

اقدام به استقرار نظام جامع آموزش با رعایت الزامات استاندارد بین المللی ISO 10015 نموده است .

از این رو در راستای بهبود تحقق چشم انداز ، اهداف و استراتژی های شرکت و هم راستا باخط مشی کیفیت و با رویکرد توسعه همه جانبه منابع انسانی ، مدیریت آموزش و توسعه منابع انسانی مصوبات زیر را در راستای بهبود مستمر فرایند آموزش مد نظر قرار داده است

 1. رعایت استانداردهای آموزشی ملی و بین المللی و تلاش درجهت افزایش رضایت مشتریان
 2. توسعه آموزش ازطریق بکارگیری اساتید مجرب
 3. فراهم نمودن محیط کار مناسب و صمیمی و ایجاد مشارکت بین همکاران ومدرسان درتصمیم گیری های سازمانی
 4. بهبود مداوم سطح کیفی آموزش جهت دسترسی به بخش های بزرگتر جامعه هدف
 5. ارائه راهکارهای آموزشی متناسب با نیازهای فعلی مشتریان
 6. ارائه روش هاي نوين و مؤثر آموزشي به منظور اجراي كيفي برنامه ها
0