دوره مکالمه فشرده ICC بامداد دانش 

دوره ای برای پاسخگویی به نیاز اولیه زبان آموزان در یادگیری مکالمات انگلیسی در کوتاه مدت و تقویت مهارت گفتاری و شنیداری
  1. تعداد کل جلسات ۵۶ جلسه مجموع ۸۴ ساعت
  2.  دو روز در هفته و هرجلسه ۹۰ دقیقه