دوره زبان ترکی استانبولی

شروع ثبت نام
دوره ترکی استانبولی (Turkish Course)
تعداد جلسات هرترم ۱۲ جلسه ،۱/۵ ساعته
  • شنبه  و سه شنبه  ساعت :  ۱۸- ۱۹:۳۰
  • شنبه  و سه شنبه  ساعت :  ۱۸- ۱۹:۳۰(  توسط مدرس Native  استاد چنگیز)
  • استادزبان ترکی دانشگاه در صورت موفقیت در آزمون ارائه گواهینامه پایان دوره از وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری