فرایند مشاوره و برنامه ریزی و تعیین سطح

فرایند مشاوره:

به منظور استفاده بهتر از خدمات آموزشی این موسسه اولین گام در انتخاب یک برنامهراهبردی و اصولی، بهره گیری از مشاوره موسسه است.مشاوره در این مجموعهدر تمامی مراحل خدمات آموزشی به صورت فردی و در برخی موارد به صورت گروهی ارائه می گردد

هدف از ارائه مشاوره به متقاضی راهنمایی ایشان به استفاده از دوره های آموزشی مبتنی بر نیازسنجی انجام شده خواهد بود. در این مرحله مشاوره با تکیه بر اطلاعات دریافت شده از سوی متقاضی و اهداف عالیه که منجر به تمایل دانشپذیر به دریافت آموزش شده است، دوره مناسب را تشخیص داده و به ایشان معرفی می نماید. این سوالات شامل مهاجرت، ادامه تحصیل در خارج از کشور، استفاده از زبان انگلیسی در کسب و کار و احیانا علائق شخصی دانشپذیر خواهد بود، مشاور فقط راهنمای دانشپذیر است و با ارائه کمک راه را برای رسیدن به مقصد برای متقاضی فراهم می نماید.

 

 • فرایند تعیین سطح:

برای ثبت نام در دوره های آموزشی زبان بامداد، تمامی زبان آموزان گرامی ضروری

است که در آزمون تعیین سطح موسسه شرکت کنند و پس از اتمام آزمون، با توجه

به هدف نهایی زبان آموز از یادگیری زبان (تحصیل در دانشگاه های خارج از کشور، مهاجرت و ….. )

و بر اساس نمره آزمون تعیین سطح، دوره مناسب را انتخاب نماید.

 • روش برگزاری آزمون تعیین سطح:

آزمون تعیین سطح از دو بخش کتبی و شفاهی تشکیل شده است که با توجه به تشخیص مدرس و نوع دوره درخواستی ممکن است این آزمون به صورت مصاحبه صرف یا در دو بخش شفاهی و کتبی به عمل آید، در بخش کتبی سه مهارت زیر مورد ارزیابی قرار می گیرد:

 1. آزمون شنیداری(Listening)
 2. آزمون درک متن (Reading)
 3. کاربرد زبان (Language Use)

پس از برگزاری آزمون کتبی، با انجام مصاحبه (آزمون شفاهی) نتیجه تعیین سطح زبان آموز مشخص می گردد.

 •  مدت زمان آزمون:

مدت زمان آزمون حداکثر 1 ساعت می باشد که 45 دقیقه آن آزمون کتبی و 15 دقیقه باقی مانده مصاحبه شفاهی است.

 • تاریخ برگزاری و نحوه ثبت نام در آزمون:

آزمون در روز و ساعت مشخص توسط موسسه برگزار می گردد. متقاضیان گرامی می توانند پس از هماهنگی تلفنی یا حضوری با بخش ثبت نام و انجام ثبت نام برای آزمون تعیین سطح اقدام فرمایند.

لطفاً پیش از شرکت در آزمون به توصیه های زیر توجه فرمایید:

 1. برای شرکت در آزمون، مطالعه و تمرین قبلی سطح شما را تغییر نمی دهد چرا که یادگیری زبان فرایندی زمان بر است و فقط باعث افزایش استرس و پریشانی در هنگام مطالعه و در نهایت در هنگام آزمون می گردد. درضمن هدف از این آزمون سنجش آمادگی و توانایی های شماست که در گذشته اکتساب کرده اید و با چند روز مطالعه تاثیر مثبت برای تعیین سطح متقاضی ندارد بلکه ممکن است با توجه به موارد گفته شده نتیجه معکوسی در آزمون برای متقاضی اتفاق بیفتد.
 2. لطفاً حداقل 15 دقیقه پیش از آزمون در محل موسسه حاضر شوید.
 3. با آرامش و حوصله در آزمون شرکت کنید زیرا که هوشیاری و آرامش شما در نتیجه تعیین سطح شما تاثیر دارد.
 •  نکات مهم
 1. در آزمون تعیین سطح 40 درصد نمره کتبی و 60 درصد نمره شفاهی خواهد بود.
 2. نتیجه آزمون تعیین سطح فقط 3 ماه معتبر می باشد.
 3. برای زبان آموزان کارنامه تعیین سطح صادر می گردد.
 4. برگزاری کتبی آزمون با نظر مدیر دپارتمان و مدرس دوره خواهد بود. بدیهی است که در صورت حذف آزمون کتبی کل نمره متعلق به نمره شفاهی خواهد بود
 • فرایند برنامه ریزی:
 1. پس از مشاوره و تعیین سطح، برنامه ریزی انجام می شود. بسته به اطلاعات دریافتشده ازفرایند مشاوره و نمره اکتسابی در آزمون تعیین سطح دوره مناسبانتخاب می شود.
 2. در این بخش در صورت تمایل دانشپذیر به استفاده بهینه از وقت و بهره وری بیشتر در زمینه آموزش می تواند از فرایند برنامه ریزی موسسه استفاده نماید. مشاورمجموعه با استفاده از اطلاعات قبلی و آشنایی با نوع دوره، منابع آموزشی، نحوه مطالعه سیستم های رایج زبان برنامه ای به دانشپذیر جهت مطالعه مهارت های شش گانه زبان می دهد. بدیهی است که اولین گام برای دستیابی به موفقیت زمان بندی مناسب، نظم و ترتیب و مطالعه روزانه زبان خواهد بود.
0