مقررات ثبت نام

۱- حضور دانشپذیر راس زمان مقرر در کلاس درس الزامی می باشد و هنگام حضور مدرس در کلاس، به هیچ عنوان کلاس را ترک نکند و غیبت بیش از ۳ جلسه باعث حذف دانشپذیر خواهد شد.
۲- رعایت کلیه ضوابط آموزشی و شئونات اخلاقی ضروری است .
۳- دانشپذیر موظف است از هر گونه بحث غیر آموزشی در محیط موسسه و کلاس آموزشی خودداری نماید.
۴- کلیه هماهنگی های لازم مابین اساتید و دانشپذیران به عهده موسسه می باشد و در صورت عدم رعایت از سوی دانشپذیر و هماهنگی مستقیم امور با مدرس، رافع کلیه مسئولیت های موسسه درقبال این موضوع خواهد بود.
۵- دانشپذیران گرامی دقت نمایید پس از ثبت نام لغو دوره امکان پذیر نمی باشد، در صورت لغو ثبت نام تا ۴۸ ساعت قبل از شروع کلاس ۵۰ درصد شهریه کسرو فقط هزینه مذکور به حساب شخص ثبت نام شده واریز می گردد و بعد از زمان مذکور هیچ شهریه ای استرداد نمی گردد.
۶- در مدت تغییر ثبت نام به دوره دیگری غیر از دوره ثبت نام اولیه در صورت کاهش تعرفه مبلغ مازاد مسترد نخواهد گردید و به عنوان پیش پرداخت سطوح بعدی ثبت نام جدید منظور می گردد.
۷- تغییر روز و ساعت دوره، تعویض دوره به دوره دیگر یا انتقال دوره به اشخاص دیگر امکان پذیر نمی باشد.

دانشپذیران دوره های خصوصی ، علاوه بر موارد فوق به نکات ذیل نیز توجه داشته باشند .
 دانشپذیرخصوصی مجاز به حداکثر ۱ جلسه غیبت در ازای هر۱۰ جلسه ، با اطلاع رسانی ۴۸ ساعت قبل از زمان تشکیل کلاس میباشد.
 در صورت غیبت استاد ، جلسه جبرانی تشکیل خواهد شد.
 در صورت عدم حضور دانشپذیر در کلاس بدون اطلاع قبلی یا غیبت بیش از یک جلسه در هر دهه ، شهریه آن جلسه محاسبه می گردد.

از اینکه با این مجموعه صمیمانه همکاری می نمایید سپاسگزاریم.

0