واحد آموزش و سیستم آموزشی

 • واحد آموزش بامداد

 این مجموعه جهت ارتقا و حفظ کیفیت بالای آموزش از طریق پایش خدمات و با هدف ایجاد تنوع محصولات آموزشی متناسب با نیازهای جامعه هدف و ارائه روش های نوین آموزشی براساس سیستمهای استاندارد رایج دنیا، اقدام به ایجاد واحد آموزش متشکل از سه بخش آموزش ، برنامه ریزی و سنجش و پژوهش کرده است  و بنابراین براساس این سه بخش دارای  وظایفی است که راه برای رسیدن مجموعه به اهداف  سازمانی اثر بخش می سازد.

 • وظایف واحد آموزش
 1.  برنامه ریزی، اجرا، ارزیابی و نظارت بر کلیه خدمات آموزشی براساس اهداف راهبردی تعیین شده از سوی موسسه
 2. نظارت بر برگزاری دوره های آموزشی
 3.  دعوت به همکاری از مدرسین و اساتید مجرب دانشگاهی در حوزه های زبانهای خارجی، مدیریت و اقتصاد
 4. برگزاری دوره های ارتقا آموزشی و آموزش تدیس جهت به روز بودن دانش اساتید و نظارت علمی بر امور آموزشی اساتید
 5. به کارگیری جدیدترین منابع آموزشی بین المللی و در صورت نیاز بومی سازی آن برای جامعه بازار کشور
 6. طراحی دوره های اختصاصی برای سازمانها براساس برنامه نیازسنجی و اولیت بندی اهداف سازمانها
 7. کمک به ایجاد خلاقیت و نوآوری در زمینه ارائه خدمات آموزشی
 8. کمک به ایجاد ارزش افزوده در زمینه آموزشهای ارائه شده
 9. برنامه ریزی و طراحی دوره های آموزشی و کارگاهی و استمرار در یکپارچگی سیستم آموزش از طریق ارائه طرح درس برای هر دوره
 10.  نظارت علمی بر کیفیت آموزش و نحوه تدریس اساتید و حفظ کیفیت و توسعه آموزش
 11. طراحی، تدوین و انتخاب سوالات آزمون دوره ها و برنامه ریزی جهت برگزاری آزمون های دوره ای و جامع
 12. اطلاع از میزان رضایتمندی دانش پذیران از خدمات ارائه شده در موسسه با حضوز در کلاسها و یا از طریق برگه نظرسنجی به منظور تعیین میزان اثر بخشی دوره
 13.  مشاوره آموزشی فردی و گروهی جهت ارزیابی فعالیت های آموزشی
 • سیستم آموزشی بامداد

تمامی فرایند های آموزشی  در حوزه زبان انگلیسی در این مجموعه بر اساس سیستم استاندارد بین الملی اروپا CREF  طرح ریزی شده است. این فرایند ها ازمشاوره ،تعیین سطح تا صدور مدرک براساس آموزش دوره هایی است که مطابق استاندارد CERFتالیف یا تنظیم شده اند.

 • درباره سیستم CERF

این سیستم درنتیجه بیش از چندین  سال  تحقیق و پژوهش در فرایند های یادگیری، آموزش و ارزیابی ایجاد شده است  و  برای ارائه‌ی یک ساختار  شفاف، منسجم و جامع به جهت  تدوین دقیق برنامه‌های درسی و تدوین دستورالعمل‌ها و رویه های برنامه‌ی آموزشی، طرح آموزش و مطالب آموزشی و همچنین ارزیابی میزان مهارت دانش پذیر در زبان های خارجی  طراحی شده است. این سیستم معتبربه منظور یکسان سازی آموزش زبان های خارجی  تدوین گردیده و به دانشپذیران زبان در هر جای دنیا که باشند اجازه می دهد تا  به راحتی فرایند یادگیری را ادامه دهند. این سیستم که نقشه راهبردی برای رسیدن به اهداف آموزشی می باشد تقریبا در بیشترکشورهای جهان بعنوان سند مادر در حوزه زبان  های خارجی از آن به عنوان  راهنمای نحوه آموزش در فرایند یادگیری استفاده می گردد.سیستمی جامع و فراگیر، که با هدفمندی مناسب باعث  افزایش توانمندی و یادگیری دانشپذیران می گردد.

 • نام کامل سیستم CERF

Common European Framework of Reference for Language

 • سطوح یاد گیری در سیستم CERF

سطوح یادگیری در این سیستم دارای 6 سطح از A1 تا C2 می باشد.هریک از این سطوح دارای اهداف مشخص و توانایی های مورد انتظاری از دانش پذیر است که به روشنی بیان شده است .در اکثرمنابع و کتب آموزشی در حوزه زبان های خارجی از این سطوح نیز در تقسیم مطالب آموزشی جهت ارائه به دانشپذیران استفاده شده است.

 • جدول سطوح آموزشی مطابق استاندارد CERF

این جدول خلاصه ای از اسناد آموزشی سیستم CERF به منظور آشنایی دانشپذیران آورده شده است در این جدول توانایی هایی که دانش پذیر براساس اهداف تعیین شده می بایستی کسب نماید تعیین گردیده است همچنین تعداد ساعات آموزشی برای گذراندن هر سطح و در نهایت متن به زبان انگلیسی  وجداول سیستم CERF  آورده شده است .

 

Breakthrough or beginner

 1. قادر به فهم و به کاربردن اصطلاحات روزمره بوده برای برطرف کردن نیازهای اولیه می‌باشد.
 2. قادر به معرفی خود و پرسیدن سوال‌هایی راجع به مشخصات شخصی دیگران هستند.
 3. امکان تعامل و کمک به دیگران را در صورتی که به صورت شمرده با وی صحبت شود را دارند.
 

Way stage or elementary

 1. قادر به درک حملات و عبارات پرکاربرد در رابطه با مسائل بیواسطه همچون اطلاعات فردی و خانوادگی، ، خرید، موقعیت‌‌های محلی و هستند.
 2. امکان تعامل در زمینه مسائل ساده و روزمره که نیازمند تبادل ساده و مستقیم اطلاعات در حوزه‌های آشنا است را دارند.
 3. با عباراتی ساده قادر به شرح پیشینه خود و یا خانواده خود و یا در حیطه نیازهای ضروری می‌باشند.
 

Threshold or intermediate

 1. می‌تواند نکات اصلی موضوعاتی در حیطه‌های آشنا و پرکاربرد را در محیط‌هایی همچون کار، مدرسه و درک کند.
 2. می‌تواند از اغلب موقعیت‌های پیش رو به هنگام مسافرت به مکانی انگلیسی زبان برآید.
 3. می‌تواند جملات مرتبط ساده‌ای در ارتباط با موضوعات آشنا و یا مورد علاقه بسازد.
 4. قادر به شرح تجربیات، رویاها، امیدها و جاه طلبی‌‌های خود بوده و می‌‌توانند به صورت خلاصه اهداف و دلایل خود را بیان کنند.
 

Vantage or upper intermediate

 1.  قادر به درک ایده‌های متن‌های پیچیده موضوعات انتزاعی و یا حقیقی شامل بحث‌های فنی در حوزه‌های تخصصی خود می‌باشد.
 2. می‌توانند با شیوایی و روایی مناسبی با افرادی با زبان مادری انگلیسی صحبت کرده بودن اینکه برای بیان نظرات و فهم صحبت‌‌ها تقلا نمایند.
 3. می‌توانند متن‌های واضح و پر جزییاتی در زمینه‌های مختلف نوشته و نقاط کلیدی موضع را با برشمردن نقاط قوت و ضعف آن بسط دهند.
 

Effective operational proficiency or advanced

 1. می‌توانند طیف گسترده‌ای از متون سخت و پیچیده را به همراه معنی تلویحی آن را درک کنند.
 2. بدون تلاش چندان برای جستجوی معنای عباراتی که در ذهن دارند، ایده‌‌ها و افکار خود را به صورت شیوا بیان کنند.
 3. قادر به استفاده منعطف از زبان انگلیسی به صورت موثر برای اهداف اجتماعی، آکادمیک و یا حرفه‌‌ای هستند.
 4. توانایی نوشتن متن‌های واضح، ساختارمند و با جزییات در رابطه موضوعات پیچیده را با نشان دادن استفاده الگوهای ساختاری ربط دهنده‌ها و ابزارهای منطقی به صورت کنترل شده را دارا می‌باشند.
 

Mastery or proficiency

 1. به راحتی قادر به درک کامل آنچه می‌شنود و یا می‌خواند هست.
 2. قادر به خلاصه سازی و نتیجه گیری از چندین منبع نوشتاری و  یا شنیداری بوده و می‌تواند مباحث را به صورتی ساختارمند بازسازی نماید.
 3. می‌تواند منظور خود را بدون مقدمه به صورت سلیس و دقیق بیان کرده و معانی مختلف را در شرایط متفاوت از هم تشخیص دهد.

 

با توجه به تحقیقات و بررسی‌های صورت گرفته در Cambridge English Language Assessment رسیدن به سطوح آموزشی فوق نیازمند صرف زمان یادگیری به شرح زیر است:

سطح آموزشی A2 :

180-200ساعت

سطح آموزشی B1 :

350-400ساعت                                                                                                                                                                       

سطح آموزشی B2 :

500-600 ساعت

سطح آموزشی C1:

700-800 ساعت

سطح آموزشی C2:

1000-1200 ساعت

Common European Framework of Reference for Languages

The Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment,[1] abbreviated as CEFR, is a guideline used to describe achievements of learners of foreign languages across Europe and, increasingly, in other countries (for example, Colombia and the Philippines). It was put together by the Council of Europe as the main part of the project “Language Learning for European Citizenship” between 1989 and 1996. Its main aim is to provide a method of learning, teaching and assessing which applies to all languages in Europe. In November 2001 a European Union Council Resolution recommended using the CEFR to set up systems of validation of language ability. The six reference levels (see below) are becoming widely accepted as the European standard for grading an individual’s language proficiency.

Development

In 1991 the Swiss Federal Authorities held an Intergovernmental Symposium in Rüschlikon, Switzerland, on “Transparency and Coherence in Language Learning in Europe: Objectives, Evaluation, Certification”. This symposium found that a common European framework for languages was needed to improve the recognition of language qualifications and help teachers co-operate, eventually leading to improved communication and cooperation among language teachers in Europe.

As a result of the symposium, the Swiss National Science Foundation set up a project to develop levels of proficiency, to lead on to the creation of a “European Language Portfolio” – certification in language ability which can be used across Europe.

A preliminary version of the Manual for Relating Language Examinations to the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) was published in 2003. This draft version was piloted in a number of projects, which included linking a single test to the CEFR, linking suites of exams at different levels, and national studies by exam boards and research institutes. Practitioners and academics shared their experiences at a colloquium in Cambridge in 2007 and the pilot case studies and findings were published in Studies in Language Testing (SiLT).[2] The findings from the pilot projects then informed the Manual revision project during 2008/09.

Theoretical background

The CEFR adopts an action-oriented approach that, according to Carlos César Jiménez of Universidad Nacional Autónoma de México, can be traced back to theoretical proposals made by philosophers of language such as Ludwig Wittgenstein in the 1950s and sociolinguists such as Dell Hymes.[3] The approach regards language users as social agents who develop general and particular communicative competences while trying to achieve their everyday goals.

The CEFR divides general competences in knowledge (descriptive knowledge), skills, and existential competence with particular communicative competences in linguistic competence, sociolinguistic competence, and pragmatic competence. This division does not exactly match previously well-known notions of communicative competence, but correspondences among them can be made.[4]

General and particular communicative competences are developed by producing or receiving texts in various contexts under various conditions and constraints. These contexts correspond to various sectors of social life that the CEFR calls domains. Four broad domains are distinguished: educational, occupational, public, and personal.

A language user can develop various degrees of competence in each of these domains and to help describe them the CEFR has provided a set of Common Reference Levels.

Common reference levels

The Common European Framework divides learners into three broad divisions that can be divided into six levels:

The CEFR describes what a learner is supposed to be able to do in reading, listening, speaking and writing at each level.

These descriptors can apply to any of the languages spoken in Europe, and there are translations in many languages.

Deutsche Welle suggests A1 is reached with about 75 hours of German tuition, A2.1 with about 150 hours, A2.2 with about 225 hours, B1.1 with about 300 hours, and B1.2 with about 400 hours.[5]

Cambridge ESOL said that each level is reached with the following guided learning hours: A2, 180–200; B1, 350–400; B2, 500–600; C1, 700–800, and C2, 1,000–1,200.[6]

Alliance Française has stated students can expect to reach CEFR levels after the following cumulative hours of instruction: A1 60–100, A2 160–200, B1 360–400, B2 560–650, C1 810–950, C2 1060–1200.[7]

0