دوره + I.C.C

شروع ثبت نام
 دوره + I.C.C 
تعدادجلسات   هر ترم ۱۰ جلسه۱/۵ ساعته 
تاریخ شروع :۹۸/۰۳/۲۰
زمان :  دوشنبه ها   ۱۶:۳۰-۱۸  یک روز در هفته  مدرس استاد مهدی حیدرهایی مدرس  دوره های icc و دارای مدرک حرفه ای CPE از دانشگاه کمبریج