دوره زبان های غیر انگلیسی

دوره  زبان های غیر از انگلیسی آموزش عالی بامداد دانش شامل : زبان های  روسی   آلمانی   ترکی   فرانسوی  توسط اساتید زبان اصلی همراه با جدیدترین متد آموزشی

زبان آلمانی
برای توضیحات بیشتر پیرامون دوره روی تصویر آن کلیک کنید
زبان روسی
برای توضیحات بیشتر پیرامون دوره روی تصویر آن کلیک کنید
زبان فرانسه
برای توضیحات بیشتر پیرامون دوره روی تصویر آن کلیک کنید

0